Terms and conditions

Jag samtycker till att MOLIN BIL AB (org.nr. 556325-6428, postadress: Landsvägsallén 71, 852 29, Sundsvall) behandlar personuppgifter som jag lämnat (t.ex. kontaktuppgifter och annan personlig information och intressen) för kundvårdsändamål och för riktad marknadsföring av produkter och tjänster från Molin Bil AB och BMW Group samt för marknadsundersökningar.

MOLIN BIL AB får också, för ovan nämnda ändamål, överföra dessa uppgifter till vissa närstående bolag (se www.molinbil.se/integritetspolicy) liksom till vissa avtalsparter och verkstäder (den återförsäljare jag uppgivit att jag föredrar, som jag köpt ett fordon av eller varit på service- eller rådgivningsbesök hos eller den närmast belägna återförsäljare som kan hjälpa mig). Uppdateringar av sådan information får delas mellan de närstående bolagen.

Jag kan när som helst återkalla de samtycken jag lämnat till Molin Bil AB genom att kontakta Molin Bil:s kundtjänst info@molinbil.se.

Vid fullständigt återkallande kommer min kundprofil inte längre att behandlas och jag kommer inte längre att få marknadsföringsutskick. Via de ovan angivna kommunikationskanalerna kan jag också begära information om mina uppgifter som lagras av Molin Bil och även begära rättning, radering eller begränsning av behandling av mina personuppgifter.

Ytterligare information angående Molin Bil AB:s behandling av mina personuppgifter och mina rättigheter finns att tillgå online i Molin Bil:s integritetspolicy.

(www.molinbil.se/integritetspolicy) .